Avís legal

Identificador del Titular del present lloc i pàgines web

Cristian Martínez Espinosa (en adelante Zettabyte), DNI 45476168Q y domicili C/ Mogoda 1, despacho 209, 08210 Barberà del Vallès província de Barcelona, amb telèfon de contact (+34) 93 588 86 23, correo electrònic [email protected]

Condicions d’accés i ús

1. L’accés i l’ús de les pàgines web de Zettabyte quedaran subjectes a les presents condicions generals.

La utilització de les pàgines web de titularitat de Zettabyte suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi i que a continuació s’enumeren.

Zettabyte es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’ús.

Zettabyte informa que es reserva el dret, sense previ avís o comunicació, de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o la utilització, total o parcialment, d’aquest lloc web i el seu contingut a aquells usuaris o visitants del mateix que incompleixin qualsevol de les condicions d’ús previstes en aquest Avís Legal.

2. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Zettabyte l’informa que els noms, logotips, textos, sons i animacions que apareixen en aquest lloc web, inclòs el seu disseny i programació, és propietat d’aquesta entitat, està protegit per les lleis i tractats sobre propietat intel·lectual i industrial i, en aquest cas , degudament registrat.

Es prohibeix expressament tota reproducció, còpia, transmissió, distribució o manipulació d’aquest contingut, en tot o en part, sense permís previ i per escrit per part de Zettabyte

Zettabyte, no es responsabilitza de la inadequada utilització dels continguts d’aquestes pàgines web per part de l’usuari.

Zettabyte, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de Zettabyte, o no publicada amb el seu nom.

Zettabyte, no respon del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web de Zettabyte.

Zettabyte, es reserva el dret d’actualitzar o modificar els continguts d’aquestes pàgines web quan consideri convenient.

Els drets sobre els continguts corresponen a Zettabyte o a tercers en el seu cas. L’usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

Les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en les diferents pàgines web d’aquest lloc són titularitat de Zettabyte o bé de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts.

L’usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin en els drets de Zettabyte o de tercers.

L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els medis o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte en la pàgina web de Zettabyte o s’utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de Propietat Intel·lectual / Industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de Zettabyte i / o la seva informació o serveis oferts.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Zettabyte de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals de la moral, els bons costums, l’ordre públic ia fer un ús mesurat, correcte i lícit dels serveis continguts i a no realitzar, col·laborar o promoure especialment qualsevol de les següents activitats:

a) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme, o qualsevol altre contingut que siguin contraris als drets humans, als bons costums o la moralitat.

b) Realitzar actes contraris ALS drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial dels Seus legítims titulars.

c) Provocar danys en els sistemes informàtics de Zettabyte, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtic.

d) Transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat

Zettabyte no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de Zettabyte ni dels continguts proporcionats per tercers
.

Zettabyte no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la pàgina web de Zettabyte o de l’ús d’informació o aplicacions que contingui.

Zettabyte no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús dels continguts de la seva pàgina web.

Zettabyte no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d’Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de Zettabyte siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris en aquests països i, en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis i normatives que en aquest cas siguin aplicables.

L’ús que es pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Zettabyte i / o de l’accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o «links» que apareixen a la pàgina de Zettabyte es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat d’aquells que efectuïn aquest tipus d’actes, i no és Zettabyte responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d’aquests usos o activitats.

Els hiperenllaços que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Zettabyte no exerceix cap tipus de control, conseqüentment, Zettabyte no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que Zettabyte ni el seu personal, es solidaritzi, comparteixi opinió o filiació, recomani o aprovi els seus continguts.

5. -Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que qualsevol usuari del lloc web tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines on els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral i voldria denunciar posant-ho en coneixement de Zettabyte, podrà posar-se en contacte indicant els punts següents:

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; sense una identificació efectiva i real del comunicant no serà considerar vàlida la comunicació realitzada).

Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l’enllaç;

En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix, en aquest supòsit de violació dels drets, haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant o bé es tracti de la representació d’una persona jurídica.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a l’efecte de presentació de reclamacions o observacions d’aquesta índole. Per a això els comunicants hauran de dirigir-se a Zettabyte, c / Mogoda 1 despatx 209 de Barberà del Vallès a la província de Barcelona, ​​o bé a l’adreça de correu [email protected] que se li indicarà els passos a seguir.

La recepció per part de Zettabyte de la comunicació d’activitats de caràcter il·lícit o inadequat no suposarà, segons el que disposa la normativa relativa a serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant, ni tampoc pressuposa una actuació de Zettabyte com a conseqüència d’aquesta comunicació, ja que la mateixa serà considerada i avaluada per Zettabyte i actuarà en conseqüència segons els seus criteris ètics i morals.

6. General

Zettabyte es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d’accés i ús de la pàgina web de Zettabyte.

Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Zettabyte a títol gratuït.

Totes les qüestions relatives a les presents condicions d’ús i a les pàgines web de Zettabyte es regeixen per la legislació espanyola i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.